Laravel Broadcasting Nedir ? Laravel Echo + Redis + Socket.io + Vue JS + Docker Kullanarak Gerçek Zamanlı Bildirim Nasıl Gönderilir ?

Laravel Broadcasting Nedir ? Laravel Echo + Redis + Socket.io + Vue JS + Docker Kullanarak Gerçek Zamanlı Bildirim Nasıl Gönderilir ?

Günümüzde birçok modern web uygulaması kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkartmak için “gerçek zamanlı (real time)” güncellenen arayüzler kullanır. Gerçek zamanlı arayüzler oluşturmak için ise “WebSoket (WebSocket)” teknolojisinden yararlanırlar.

Bu tür uygulamaları oluşturmamıza yardımcı olmak için Laravel, “Brodcasting” servisini oluşturdu. Bu servis, sunucu tarafında (sever side) oluşan değişiklikleri WebSoket ile ön yüze (frontend) aktarmayı kolaylaştırdı.


Laravel Broadcasting Nedir ?

Laravel Broadcasting, Laravel etkinliklerinizi (Events) yayınlamak, aynı etkinlik adlarını sunucu taraflı kodunuz ve istemci taraflı JavaScript uygulamanız arasında paylaşmanıza olanak sağlayan servistir.


Laravel Echo Nedir ?

Laravel Echo, Laravel tarafından oluşturulan kanallara(channels) abone olmayı ve Laravel tarafından yayınlanan etkinlikleri (Events) dinlemeyi kolaylaştıran bir JavaScript kütüphanesidir.


Redis Nedir ?

En basit haliyle Redis, anahtar-değer( key-value ) şeklinde tasarlanmış bir NoSQL veritabanıdır. Memcache benzeri verileri sabit diske yazmadan ram üzerinde tutarak veriye erişim hızını arttırmayı amaçlayan teknolojidir. Redis’ in Memcahe’ den farkı NoSql mantığı ile çalıştığı için sunucu kapansa dahi verilerin kaybolmasını önler.


Vue Js Nedir ?

Modern web arayüzleri oluşturmak için kullanılan Javascript kütüphanesidir.


Basit Gerçek Zamanlı Bildirim Gönderen Uygulama Yapalım

Sıfırdan redis vs. kurulumu ile uğraşmamak için docker kullanarak yapmayı tercih ediyorum.

Yeni bir klasör oluşturup içerisine laradock projesini dahil edelim.

mkdir broadcasting
cd broadcasting
git clone https://github.com/Laradock/laradock.git

laradock klasörüne içerisinde ki env-example dosyasını “.env” olarak kopyalayalım.

cd laradock
cp env-example .env

Gerekli servisleri başlatalım.

docker-compose up -d nginx mysql laravel-echo-server redis

Not : Laradock ‘ u ilk defa çalıştırdığınızda bu kısım biraz uzun sürebilir

Workspace konteynerımızın(container) içerisine girelim.

docker-compose exec --user="laradock" workspace bash

yeni bir laravel projesi oluşturalım.

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel

laravel klasörü içerisindeki dosyaları bir üst dizine taşıyalım.

mv laravel/* .

Laravel ile redis kullanabilmemiz için predis paketini kuralım.

composer require predis/predis

“config/app.php” dosyasını açın providers(sağlayıcılar) dizisi içerisinde ki App\Providers\BroadcastServiceProvider::class yorum satırı olmaktan kurtarın.

Bu sağlayıcı “routes/channels.php” dosyası içerisinde tanımlanan yayınlama(broadcasting) rotalarını (route) etkinleştirecektir.

App\Providers\BroadcastServiceProvider::class,

“.env” dosyasını oluşturalım.

touch .env

Ve gerekli tanımlamaları yapalım.

APP_NAME=broadcasting
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:Imv6pjPkcuVgNOiiKnEEq8IbdskDOCZnLWkVjzp4QCA=
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://broadcasting.local

LOG_CHANNEL=stack

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=mysql
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=default
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=root

BROADCAST_DRIVER=redis
CACHE_DRIVER=file
QUEUE_CONNECTION=sync
SESSION_DRIVER=file
SESSION_LIFETIME=120

REDIS_HOST=redis
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379

MAIL_DRIVER=smtp
MAIL_HOST=smtp.mailtrap.io
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_ENCRYPTION=null

PUSHER_APP_ID=
PUSHER_APP_KEY=
PUSHER_APP_SECRET=
PUSHER_APP_CLUSTER=mt1

MIX_PUSHER_APP_KEY="${PUSHER_APP_KEY}"
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER="${PUSHER_APP_CLUSTER}"

Yeni bir etkinlik(Event) oluşturalım.

php artisan make:event NotificationEvent

Yukarıdaki kod ile App\Events dizini altında NotificationEvent.php ismiyle bir dosya oluştu. Oluşturduğumuz etklinliği yayınlayabilmek için etkinliğimiz ShouldBroadcast sınıfını uygulaması (implement) gerekmetedir.

Satırını

class NotificationEvent

Aşağıdaki şekilde değiştirelim.

class NotificationEvent implements ShouldBroadcast

Satırını

return new PrivateChannel('channel-name');

Aşağıdaki şekilde değiştirerek. Kanalımızı herkese açalım ve isimlendirelim.

return new Channel('notification-event');

broadcastWith methodu ile kanalımıza veri gönderebiliriz. Aşağıdaki satırları ekleyerek notification-event kanalımıza veri gönderelim.

public function broadcastWith()
{
  return [
    'title' => 'Bildirim başlığı',
    'message' => 'Bildirim mesajı',
  ];
}

App\Events\NotificationEvent.php dosyasının son hali aşağıdaki gibi olmalıdır.

<?php

namespace App\Events;

use Illuminate\Broadcasting\Channel;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;
use Illuminate\Broadcasting\PrivateChannel;
use Illuminate\Broadcasting\PresenceChannel;
use Illuminate\Foundation\Events\Dispatchable;
use Illuminate\Broadcasting\InteractsWithSockets;
use Illuminate\Contracts\Broadcasting\ShouldBroadcast;

class NotificationEvent implements ShouldBroadcast
{
  use Dispatchable, InteractsWithSockets, SerializesModels;

  /**
   * Create a new event instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    //
  }

  /**
   * Get the channels the event should broadcast on.
   *
   * @return \Illuminate\Broadcasting\Channel|array
   */
  public function broadcastOn()
  {
    return new Channel('notification-event');
  }

  public function broadcastWith()
  {
    return [
      'title' => 'Bildirim başlığı',
      'message' => 'Bildirim mesajı',
    ];
  }
}

Etkinliklerimizi yayınlamak için broadcast() yardımcı(helper) methodundan yararlanabiliriz. Test için “add-notification” ismi ile rota oluşturup. broadcast() yardımcı methodu ile etkinliğimizi yayınlıyalım. Routes/web.php içerisine aşağıdaki rota(route) tanımlamasını yapalım.

Route::get('add-notification', function() {
  broadcast(new \App\Events\NotificationEvent);
  return 'Bildirim Gönderildi.';
});

resouces/views/welcome.blade.php dosyasında body etkiketi(tag) içerisini aşağıdaki kodları yerleştirelim.

<div id="app">
    <example-component></example-component>
  </div>
<script src="/js/app.js"></script>

Javascript bağımlılıklarını (paketleri) yükleyelim.

npm install
npm install --save socket.io-client
npm install --save laravel-echo

“resources/js/bootstrap.js” dosyasını açın, en alt satırına aşağıdaki kodu yerleştirin.

import Echo from 'laravel-echo'

window.io = require('socket.io-client');
window.Echo = new Echo({
  broadcaster: 'socket.io',
  host: window.location.hostname + ':6001'
}); 

not: bootstrap.js dosyası Laravel 5.6 ve daha alt sürümlerde resources/assets/js/bootstrap.js dizininde bulunur.

“resources/js/components/ExampleComponent.vue” dosyasının içerisindeki mounted methodunun içerisine aşağıdaki kodu yerleştirin.

window.Echo.channel('notification-event')
.listen('NotificationEvent', (e) => {
  alert(`title: ${e.title} , message: ${e.message}`)
});

Yukarıdaki satırları biraz açıklamak gerekirse channel methodu ile notification-event kanalına gelen NotificationEvent etkinliğini listen method ile dinliyoruz. NotificationEvent eklinliğinden gelen verileri de alert ile yazdırıyoruz.

“resources/js/components/ExampleComponent.vue” dosyasının son hali aşağıdaki gibi olmadıdır.

<template>
  <div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-md-8">
        <div class="card">
          <div class="card-header">Example Component</div>

          <div class="card-body">
            I'm an example component.
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    mounted() {
      console.log('Component mounted.')
      window.Echo.channel('notification-event')
      .listen('NotificationEvent', (e) => {
        alert(`title: ${e.title} , message ${e.message}`)
      });
    }
  }
</script>

Javascript tarafında yaptığımız değişikliklerin derlenmesi için aşağıdaki kodu çalıştıralım.

npm run dev

Tarayıcıdan http://localhost adresine gidelim. Daha sonra Yeni bir sekme açarak http://localhost/add-notification adresine gidelim. laravel add notification http://localhost adresine geri dönelim.

laravel broadcasting - bildirim örneği

Yukarıdaki çıktıyı aldıysanız her şey yolunda demektir.


Sonuç

Laravel Broadcasting, Echo, Redis, Vue Js nedir ? vb. sorulara cevap aradık. Basit gerçek zamanlı bildirim(notification) uygulaması ile öğrendiklerimizi pekiştirdik.

Daha detaylı bilgi için Laravel Dökümantasyonunu ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak kodlarını Github ‘ da bulabilirsiniz.

Makaleyi oluştururken yararlandığım Kaynak


5 Nisan 2019
© 2019 Oğuzcan Demircan All Rights Reserved